På gymnasiet starter året i august – her vender personale og 2., 3. og 4. G-elever tilbage efter sommerferien, og er klar til at byde velkommen til en ny årgang 1. G-elever. Frem til slutningen af juni er der fyldt med liv på gymnasiet der foruden undervisning, prøver og eksamener byder på adskilli-ge traditioner, heriblandt kan nævnes: Halloweenfest, juleklip, luciaoptog, juleafslutning, årsfest, musical, skidag, terminsprøver, forårsshow og dimission.