Aviaja Larsen (ALA)

Aviaja Larsen (ALA)

GRØNLANDSK OG BILLEDKUNST

Anette  Bojsen (ABO)

Anette Bojsen (ABO)

ENGELSK og SAMFUNDSFAG

Lærerrådsformand og TR-suppleant

Arnannguaq Victoria Christiansen (AC)

Arnannguaq Victoria Christiansen (AC)

Engelsk & historie

Karrierevejledning

Aviaq Reimer (ARE)

Aviaq Reimer (ARE)

Historie og kulturfag

Faggruppeformand for kulturfag

Bianca Larsen (BSL)

Bianca Larsen (BSL)

Drama og engelsk

Faggruppeformand for drama

Billa Sondum (BS)

Billa Sondum (BS)

Religion og samfundsfag

Christian Kiørboe (CK)

Christian Kiørboe (CK)

Idræt og musik

Faggruppeformand for musik

Claus Hasle Larsen (CHA)

Claus Hasle Larsen (CHA)

Dansk og Mediefag

Tillidsrepræsentant og faggruppeformand for mediefag

Gitte Hertling (GH)

Gitte Hertling (GH)

Grønlandsk

Gerda H. Pedersen (GEH)

Gerda H. Pedersen (GEH)

Engelsk og historie

Faggruppeformand for engelsk og historie

Grethe L. R. Christiansen (GCH)

Grethe L. R. Christiansen (GCH)

Grønlandsk

HANNE Larsen (HL)

HANNE Larsen (HL)

Kursusleder og supervisor

DANSK

Hanne Sørensen (HS)

Hanne Sørensen (HS)

Grønlandsk, kulturfag og mediefag

Ivaana Holm (IHo)

Ivaana Holm (IHo)

Historie og kulturfag

Jalinder Kaur (JKA)

Jalinder Kaur (JKA)

Biologi og fysik

Jan Bæk (JB)

Jan Bæk (JB)

Dansk og psykologi

Jeanette Højrup Søholm (JSØ)

Jeanette Højrup Søholm (JSØ)

Biologi og kemi

Faggruppeformand for kemi

Jens Thostrup (JET)

Jens Thostrup (JET)

Matematik

Josefine Gadgaard (JGA)

Josefine Gadgaard (JGA)

Idræt og samfundsfag

Faggruppeformand for idræt

Julie S. Andersen (JA)

Julie S. Andersen (JA)

Engelsk og historie

Jakob Holm (JHO)

Jakob Holm (JHO)

MATEMATIK

Karen Dalgaard Pedersen (KDP)

Karen Dalgaard Pedersen (KDP)

Idræt

Karen Ramsøe (KRa)

Karen Ramsøe (KRa)

Grønlandsk og kulturfag

Faggruppeformand for grønlandsk

Kasper Haulund (KH)

Kasper Haulund (KH)

Dansk

IT

Klaus Engelbrechtsen (KE)

Klaus Engelbrechtsen (KE)

Historie og religion

Uddannelsesleder

Laura Balslev (LBA)

Laura Balslev (LBA)

Biologi

Faggruppeformand for biologi

Lise Trier Lambertsen (LTL)

Lise Trier Lambertsen (LTL)

Fysik og matematik

Faggruppeformand for matematik

Mie Sofie Sloth (MSS)

Mie Sofie Sloth (MSS)

DANSK OG ENGELSK

Michael Skaarup Pedersen (MPE)

Michael Skaarup Pedersen (MPE)

MATEMATIK

Marie-Lise Holm (MLH)

Marie-Lise Holm (MLH)

Grønlandsk

Nina Gjørup (NG)

Nina Gjørup (NG)

Matematik

Skemalægger

Nina Eriksen (NE)

Nina Eriksen (NE)

Matematik

Nitta Lyberth-Mørch (NL)

Nitta Lyberth-Mørch (NL)

Grønlandsk

Elevcoach

Niclas Jensen (NJE)

Niclas Jensen (NJE)

Undervisningsassistent

NINA HØGSTED THOMSEN

NINA HØGSTED THOMSEN

Billedkunst og dansk

Faggruppeformand for billedkunst og dansk

Rasmus Cederlund (RCE)

Rasmus Cederlund (RCE)

Dansk og filosofi

Faggruppeformand for filosofi og studiemetodik

René Hansen (RSH)

René Hansen (RSH)

Dansk og engelsk

Sabrina Madsen (SMA)

Sabrina Madsen (SMA)

Dansk, kulturfag og religion

Susan Bjørn (SBJ)

Susan Bjørn (SBJ)

Engelsk

Steffan Gabelgaard Hansen (SGH)

Steffan Gabelgaard Hansen (SGH)

DANSK OG ENGELSK

Silas Larsen (SLA)

Silas Larsen (SLA)

Dansk og idræt

Simon Høegh Jensen (SHJ)

Simon Høegh Jensen (SHJ)

Historie & musik

Tina Chemnitz (TCH)

Tina Chemnitz (TCH)

Grønlandsk

Trine Guld (TG)

Trine Guld (TG)

Fysik og matematik

Trine Larsen (TLA)

Trine Larsen (TLA)

Engelsk og samfundsfag

Sikkerhedsrepræsentant og faggruppeformand for samfundsfag

thomas moth-poulsen

thomas moth-poulsen

Idræt og biologi

Ulla Hjort (UHj)

Ulla Hjort (UHj)

Biologi og kemi

Ulunnguaq Lyberth (ULY)

Ulunnguaq Lyberth (ULY)

KULTURFAG OG HISTORIE

Victoria Black (VBL)

Victoria Black (VBL)

Idræt og matematik