GUX Nuuk, Midtgrønlands Gymnasium, er Grønlands største gymnasium. Foruden gymnasiet i Nuuk, findes der et gymnasie sydpå; i Qaqortoq, og to gymnasier nordpå; i Sisimiut og Aasiaat. Gymnasiet i Nuuk har eksisteret som selvstændig institution siden 1989. Skolen blev startet i 1977 som en HF-uddannelse tilknyttet læreruddannelsen ved Ilinniarfissuaq. I 1986 blev HF til en gymnasieskole, hvilket skolen har været lige siden.

Gymnasiet har omtrent 500 elever fordelt på fire årgange; 1. – 3. g, samt en enkelt 4. g-klasse (idrætslinjen). Foruden den 4-årige idrætslinje (I), fordeler klasserne sig på følgende seks studieretninger: Kreativ (N), Almen (O og P), Naturvidenskabelig (Q), Sproglig (R), Sundhedsvidenskabelig(S) og Samfunds-videnskabelig (T) – du kan læse mere om de forskellige studieretninger her.

Vi er omkring 70 ansatte, der omfatter ledelse, lærere, administrativt personale, pedeller, køkkenpersonale, samt de socialfaglige medarbejdere på det røde kollegie. Her kan du se en oversigt over skolens personale. Ved siden af den nye hovedbygning ligger Det røde kollegie, der huser godt 95 elever samt de socialfaglige medarbejderes kontor. Foruden dette kollegie, har gymnasiet eksterne kollegieboliger forskellige steder i byen.