GUX Nuuk holder i år dimission for studenter fredag den 23. juni,
hvorefter gymnasiets sommerferie starter.

Programmet for dimissionen fredag den 23. juni 2023:
Alle elever mødes udenfor skolen og står parat kl. 09.45
Programmet starter kl. 10.00
Der vil være fotografering foran den gamle skole ca. kl. 12.00

Ferieplan for 2022-2023

Skolestart for elever 8. august  og for lærere d. 4. august 2022.                        

Undervisningsfri  8. og 9. september 2022                                               

Undervisningsfri 13. – 14. oktober – 2022                                                                     

Juleferie 19. december – 2. januar – 2023   

Hellig tre konger 6. januar 2023: Ingen undervisning fra kl. 12                                             

Påskeferie  03.april – 10. april – 2023                                                                                   

St. Bededag  5. maj – 2023

Kristi Himmelfartsdag  18. og 19. maj 2023

Pinse . 29. maj 2023

Grønlands nationaldag 21. juni – 2023

Dimission/ Allagartartaarfissaq 23. juni – 2023

 _______________________________________
Skriftlige eksamener starter:  22. maj 2023
Mundtlige eksamener starter: 2. juni
Sidste mulige mundtlige eksamener for 3.g og 4.I: 20. juni 2023
Sidste mulige mundtlige prøver for 1.g, 2.g og 3.I: 22. Juni 2023

_____________________________________________________________________

Skolen starter igen efter sommerferien: Onsdag den 9. august / Skoleår 2023/2024