Her kan du finde en tjekliste, som også indeholder nyttige links. Du er også altid velkommen til, at ringe til skolens kontor på tlf. 36 33 80.

I gymnasiet varierer det, om der tales grønlandsk eller dansk i undervisningen. Undervisningssproget afhænger af faget og underviseren, dog kan du på GUX Nuuk forvente, at en stor del af undervisningen foregår på dansk. I sprogfagene er sproget som udgangspunkt givet på forhånd. Hvis du vil vide mere om sprogbrug i undervisningen, er du velkommen til at kontakte gymnasiet.
Du kan læse mere om undervisningssprog på de grønlandske gymnasier på sunngu.gl

På [link til hjemmeside] kan du læse mere om SU. Ved spørgsmål om SU kan du desuden henvende dig på skolens kontor. Kontoret finder du i den nye bygning: Gå op ad trappen og til venstre.
Ja, i Avataq, som er navnet på skolens kantine. Avataq har åben fra kl. [x-xx], og sælger sandwiches og lidt lun frokost samt kaffe, te og forskellige snacks. I Avataq kan du betale med kontanter og følgende betalingskort: Akiliut og Visa.
Skriv til Kasper Haulund (KH) i Lectio.
Ja, i skolens skrivestue finder du tre stationære computere og en kopimaskine/printer. Skrivestuen er et lille rum i skolens aula, skråt overfor Avataq.

Lectio kan du se dit skema, opgaver og lektier, dine karakterer og fraværsoversigt. Det er også via Lectio, at du kan skrive beskeder til dine lærere og omvendt, og det er på Lectio at du kan se skemaændringer, derfor er det vigtigt, at du holder øje med informationerne på Lectio.

Ja, udover at du altid kan spørge dine lærere til råds, så holder skolen en ugentlig eftermiddagslektiecafé. Til lektiecaféen er der en eller flere lærere og kaffe/te og lidt kage. Det afhænger fra uge til uge hvilke lærere der er i lektiecaféen. Du kan se i dit skema hvor og hvornår næste lektiecafé er, her kan du også læse hvilke fag du særligt kan få hjælp til.
Tag en snak med en af skolens karrierevejledere – de har kontor til højre for kontoret.

Skolens elevcoaches og psykolog har kontorer på samme gang som kontoret og karrierevejledningen. Du finder deres kontor længst nede ad gange på første sal i den nye bygning. Du kan se deres træffetider på døren. Du kan også spørge en af dine lærere, for eksempel din teamlærer, om de vil hjælpe dig med at skrive til en elevcoach, så du kan få en samtale. Bor du på skolens kollegie, kan du desuden henvende dig til kollegiepersonalet.

Ca. en gang om måneden samles alle til morgensamling i aulaen. Programmet på morgensamlingerne varierer fra gang til gang, men indeholder ofte aktuelle informationer fra skolens ledelse og lærere og nogle gange også besøg udefra.
Du skal henvende sig til kollegiemedarbejderne, som har kontor på det røde kollegie ved siden af skolen, de har en ansøgningsblanket, som du skal udfylde.

PDF OM STUDIE- OG ORDENSREGLER: 

http://guxnuuk.gl/wp-content/uploads/2020/11/Studie-og-ordensregler-på-GUX-Nuuk-2.pdf