Uddannelsesforløb for studerende med særlige behov
GUX-S er en forsøgsordning med særligt tilrettelagte gymnasiale uddannelsesforløb for uddannelsessøgende med særlige behov. D.v.s. uddannelsessøgende med handicaps eller diagnoser, der gør, at de ikke vil kunne gennemføre den gymnasiale uddannelse på almindelig vis. Den nye ordning med en speciel enhed, startede dette efterår. I skoleåret 2018-19 startede særlige uddannelsesforløb og undervisning for visiterede elever med særlige behov.

Adgangskrav
Inden du søger GUX-S, skal du have stillet en diagnose eller udredt dit handicap, for at dine behov kan afdækkes. Hvis du er voksen, så kan du få hjælp ved din læge. Hvis du er under 18 år, så kan du eller din/e værge kontakte MISI eller din skole for at blive hjulpet videre.

 Ansøgningsfristen er 1. september 2020.

Læs mere om GUX-S Uddannelsen på: www.sunngu.gl