Hvad er GUX?
Den gymnasiale uddannelse, forkortet GUX, er en boglig ungdomsuddannelse, som udbydes i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. En gymnasial uddannelse varer 3 år (dog 4 år for elever der optages på idrætslinjen), og giver mulighed for adgang til videregående uddannelser i og uden for Grønland

Hvorfor vælge GUX?
GUX udbyder mange forskellige studieretninger, der er tilpasset dine interesser og dine ambitioner om videre uddannelse. En spændende uddannelse er vejen frem:
• Du får langt flere jobmuligheder. Flere og flere job kræver, at du har en uddannelse.
• Du får mulighed for højere løn.
• Du kommer til at gennemgå en stor faglig udvikling, men også i høj grad en personlig og social udvikling.

Hvornår søges GUX? Ansøgningsfristen er 1. marts gennem Majoriaq eller online via www.sullissivik.gl. Husk NemID hvis du vil søge online samt at vedlægge alle de papirer og dokumenter der kræves, især ved ansøgning til idrætslinjen.

Grundforløbet
Grundforløbet tager et halvt år. Grundforløbet er ens for alle fire skoler. På grundforløbet har du fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, kulturfag, science, studiemetodik og idræt. Efter grundforløbet starter du på din studieretning.

Studieretningsforløbet
Studieretningsforløbet tager 2,5 år. Der er i alt otte overordnede studieretninger at vælge mellem. Du skal vælge en studieretning, når du ansøger til gymnasiet, men det er ikke bindende. Du vælger endelig og bindende studieretning efter grundforløbet.

Fagenes niveauer
Fagene udbydes på forskellige niveauer, nemlig A, B og C. Fag på A-niveau er de højeste og fag på C-niveau er de laveste. Fagenes niveauer fremgår i beskrivelserne af studieretningerne.

Valg af studieretning
Du skal vælge en studieretning, inden du starter på uddannelsen. Den skal skrives på ansøgningsskemaet til den gymnasiale uddannelse. Studieretningen kan vælges efter interesse og evner. Du skal som udgangspunkt vælge en studieretning på gymnasiet i din hjemkommune. Kun hvis den ønskede studieretning ikke udbydes af gymnasiet i din hjemkommune, kan du søge på et gymnasium i en anden kommune.

Hvad er en studieretning?
En studieretning er en pakke af fag inden for et bestemt område. Du kan eksempelvis vælge en studieretning med mange kreative fag som musik og billedkunst. Læs om alle de spændende studieretninger på de næste sider.