Den samfundsvidenskabelige studieretning

For dig, som er interesseret i grønlandske og internationale samfundsforhold i en globaliseret verden og har planer om at tage en uddannelse inden for samfundsvidenskaberne eller humaniora. Du får mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger af sociologisk, politisk, økonomisk, ressource- og miljømæssig karakter.

 

Studieretningen kræver bred interesse for samfundsudvikling, økonomi, politik og historie. Studieretningen giver umiddelbart adgang til en række videregående uddannelser i både Grønland og Danmark.

 

Eksempler på forløb og emner:

  • Samfundsmæssige aspekter af udnyttelsen af råstofferne i Grønlands undergrund.
  • Forestillingen om det retfærdige samfund i den politiske tænkning.
  • Overbefolkning og globale klimaforandringer.
  • Magtpolitik i Grønland og resten af verden.
  • Økonomisk og social ulighed.
  • Samfundsopbygning i nutidige og historiske samfund.