Den naturvidenskabelige studieretning

For dig, som er interesseret i at forstå naturfænomener. Du kan lide at arbejde med forsøg og gøre iagttagelser i laboratoriet og i naturen. Du får mulighed for at arbejde med matematik i praktiske naturvidenskabelige sammenhænge, og du arbejder med naturvidenskabelige arbejdsmetoder såsom feltarbejde, laboratoriearbejde, databehandling og rapportering. Studieretningen kræver bred interesse for matematik og naturvidenskab. Du får matematik på det højeste niveau, som gymnasiet kan tilbyde, og kemi, fysik og engelsk på næsthøjeste niveau. Derudover indeholder studieretningen historie på mellemniveau samt samfundsfag, kulturfag, idræt på grundniveau, og valgfagsmuligheder.

Studieretningen giver umiddelbart adgang til en lang række videregående uddannelser i både Grønland og Danmark. Det er denne studieretning, du skal vælge, hvis du vil være læge.

Eksempler på forløb og emner:

  • Vandkraft og elproduktion.
  • Sundhed og livsstil.
  • Vedvarende energi.
  • Miljø og naturbeskyttelse.
  • Naturressourcer, olie og mineraler.