Den almene studieretning

For dig, som er interesseret i en almen og bred studieretning, der ikke på forhånd binder dig til en fast profil. Den almene studieretning forener det almendannende aspekt med et studieforberedende sigte sådan, at du stifter bekendtskab med en lang række af humanistiske, samfundsvidenskabelige, sproglige og kreative fag. Du får mulighed for at gå på en studieretning, der indeholder de klassiske almendannende fag som grønlandsk, dansk, historie, religion og samfundsfag, der her kombineres med psykologi og kulturfag samt de kreative fag, for at give denne studieretning et så bredt sigte som muligt.

 

Studieretningen sigter primært på de mellemlange uddannelser i Grønland, men giver i kraft af engelsk B, historie B og matematik B som valgfag, også mulighed for adgang til en række videregående uddannelser inden for det humanistiske, samfundsvidenskabelige og kreative område i Danmark.

 

Eksempler på forløb og emner

  • Grønlandsk musik- og ungdomskultur.
  • Menneskets fysiologi og seksualitet.
  • Urban culture and post-colonialism.
  • Omsorgssvigt og psykopati.
  • De præcolumbianske indianerkulturer.
  • Etnocentrisme, kulturmøder og stereotyper.
  • Shamanisme og inuitreligion.